FAGPRØVE FOR TORSTEIN WILBERG

Gamleveien 8, Saltnes
18.06-25.06. 2010


Post 1: Rigg og drift.
Under fagprøven disponerer du hele gårdsplassen foran garasjen for å plassere maskiner, materialer og utstyr.


Post 2: Kantstein, granitt
10/25 portugisisk granitt kantstein
Settes i betong og det støpes bak og armeres med 10 m.m. kamstål i bakstøpen.
Det skal fuges med betong, sand og sement i forhold 1:3
Kantstein settes med 10 cm vis
Ved trappa er topp kantstein lik topp mur/vange.


Post 3: Rekke av smågatestein
Brukt 10x10 smågatestein
Settes i betong
Kantstøp mot tilsluttende plen.
Steinrekka settes 10 cm under topp kantstein, vis mot plen og belegningsstein = 0cm
Fuger med 2-4 m.m. singel som avmettes med ugresshemmende fugesand.


Post 4: Belegningsstien
Herregård brunmiks 6 cm
Fundament av 0-60m.m. pukk
Steinen legges i settelag av 0-8m.m.steinmel


Post 5: Gressplen
Det skal fylles opp med tilstrekkelig med vekstjord og det skal foretas kalking og
Gjødsling.
Det skal sås med bruksplenblanding.

Post 6: Planting
Det skal fylles opp med tilstrekkelig med plantejord
Planting i følge planteplan
Gjødsling etc. etter behov.


Post 7 Stripe av singel inntil garasjeveggen i bakkant av plantebedet
Bredde 30 cm
Tykkelse 10 cm
Legges på fiberduk

Post 8 Forblending av eksisterende betongtrapp
Det skal legges skifer trappeheller i trinn og repos.
Monteres med betonglim og fuges med tilsvarende.
I forbindelse med fagprøven er det tilstrekkelig at halve trappa forblendes.
Tykkelse trappeheller 20-30 m.m.


Generelt:

Høyder er angitt på tegning
Fastmerke med høyde +0,0 er angitt på stikk.
Mål i avstand i fra huset er tatt fra grunnmur

Erlend Høyem

Daglig leder
Uteanlegg AS 

 PLANTELISTE


Trær
Prunus servulata`kanzan` Prydkirsebær

Busker
Vanlig Einer `Bukkene Bruse` `Juniperus Communis
Picea abies `Nidiformis` Rødgran `Nidiformis`
Acer pamatum`Garnet` Viftelønn `Garnet`
Rhdodendron `Cunninghams white
Rhododenron imperitum `Blue tit`

Stauder
Alchemilla mollis Praktmarikåpe
Hosta `Francee` Breibladlilje
Hosta `Halycon` Breibladlilje
Anemone hupehensis Høstanemone
Pachysandra terminalis Vinterglans
Astilbe arendsii `Fanal` Arendspir `Fanal

Situasjons- og planteplan for fagprøven ser du her